Apply-konsernet restruktureres og deles i fire selvstendige, robuste selskaper

Stavanger, 27. september 2017: Oljeservicekonsernet Apply deles i fire selvstendige, finansielt robuste og lønnsomme enheter, alle svært godt posisjonert i sine nisjer og med solid kontraktsdekning.

HitecVision gjennomfører en massiv styrking av egenkapitalen som økes med NOK 400 millioner. Etter restruktureringen øker HitecVision sin eierandel fra 42% (før restruktureringen startet) til nå over 98%.

Oljeservicekonsernet Apply ble etablert i 2007 og har bestått av flere selskaper med fokus på hver sine segmenter innen oljeindustrien. Nå deles konsernet i fire rendyrkede selskaper: (tidligere selskapsnavn i paentes)

Apply (Stavanger)Engineering, Vedlikehold og Modifikasjoner, Driftstjenester offshore(Apply Sørco; Apply Rig & Modules, Apply Capnor)
Leirvik (Leirvik, Stord)Engineering og bygging av integrerte boligkvarterer i aluminium(Apply Leirvik)
Emtunga LQ (Gøteborg)Engineering og bygging av modulære boligkvarterer i stål(Apply Emtunga)
Aluminium Offshore (Singapore)Helikopterdekk(Aluminium Offshore)


I forbindelse med restruktureringen er det gjort en omfattende opprydning i et større prosjekt samtidig som det er gjennomført en vesentlig nedskrivning av goodwill.

” Selskapene har sterke posisjoner i sine respektive segmenter. Samtidig ser vi at utviklingsmulighetene for de fire selskapene er så vidt ulike at de målene som er satt og selskapenes potensial best lar seg realisere som selvstendige, finansielt sterke enheter”

” Selskapene har sterke posisjoner i sine respektive segmenter. Samtidig ser vi at utviklingsmulighetene for de fire selskapene er så vidt ulike at de målene som er satt og selskapenes potensial best lar seg realisere som selvstendige, finansielt sterke enheter”, sier daglig leder Trond Rosnes i Moseidsletta Invest, morselskapet i dagens konsernstruktur.

De fire nye, selvstendige selskapene vil være;

Apply vil bestå av selskapene Apply Sørco, Capnor og Apply Rig & Modules.

Sørco er et multidisiplinært engineeringselskap med spesialkompetanse innen alle prosjektfaser fra
konseptutvikling og studier til ferdigstillelse og igangsetting. Selskapets hovedvirksomhet er
vedlikehold- og modifikasjonsprosjekter, EPCI-prosjekter og ulike driftstjenester knyttet til den norske olje- og gassindustrien både onshore og offshore.
Rig & Modules har betydelig kompetanse innen elektro, instrument, automasjon, HVAC og
utstyrspakker til borerigger og skip, samt prosjekter knyttet til landstrøm.
Capnor er ett av verdens ledende innen markedet for laserscanning og leverer scanningløsninger som forbedrer effektiviteten i alle typer prosjekter.
Selskapene under den nye “Apply-paraplyen” er alle i vekst. Dette er et resultat av omfattende forbedrings- og effektiviseringsprogram som har styrket evnen til effektivt å gjennomføre engineering- og prosjektleveranser. Apply skal ha hovedkontor i Stavanger og vil få nærmere 1 000 ansatte. Selskapet har en årsomsetning rundt NOK 1,4 milliarder.

Leirvik er en ledende leverandør innen design og fabrikasjon av offshore boligkvarter og -moduler. Selskapet bygger blant annet boligkvarteret på Johan Sverdrup-feltet, som er det største på norsk sokkel (plass til 560 personer). I tillegg signerte selskapet nylig kontrakt med Statoil på Peregrino II-prosjektet i Brasil.
Selskapet har spesialisert seg på boligkvarter i aluminium, men leverer også multidisiplinære engineeringtjenester, helikopterdekk, samt aluminiumprodukter. Selskapet har et eget forretningsområde knyttet til service og modifikasjon av boligkvarter. Hovedkontoret er på Stord, og selskapet sysselsetter i overkant av 300 egne ansatte, samt et betydelig antall innleid personell. Omsetningen er i overkant av NOK 1 milliard.

Emtunga LQ er en ledende leverandør av boligkvarter til offshoreindustrien. Emtunga er spesialisert på å bygge modulbaserte enheter som settes sammen til nøkkelklare boligkvarter på verft rundt i verden. Selskapet har 90 ansatte i Gøteborg og Emtunga i Sverige og har en årsomsetning rundt NOK 350 millioner. Emtunga har levert rundt 100 større og mindre boligmoduler til utbygginger i Nordsjøen, Det Kaspiske hav, Sydøst-Asia og i Mexicogulfen.

Aluminium Offshore er verdens største leverandør av helikopterdekk i aluminium til olje- og gassbransjen og har vært en pioneer i utviklingen av såkalte sikkerhetsdekk. Selskapet har gjort en rekke leveranser av helikopterdekk til prosjekter i Nordsjøen og vant blant annet kontrakten på Johan Sverdrup. Aluminium Offshore, som er eiet 50/50 med selskapets gründere, er lokalisert i Singapore. Aluminium Offshore har en årsomsetning rundt NOK 100 millioner.

Apply-selskapene har siden 2007 hatt HitecVision og Køhlergruppen som hovedeiere. Det siste året har HitecVision økt sitt eierskap og vil etter restruktureringen eie over 98% i hvert av de fire selskapene. Gjennom en kontantemisjon tilføres selskapene samlet rundt NOK 400 millioner kroner i ny egenkapital og de vil etter dette ha robuste balanser og sterk redusert gjeld. Leirvik, Emtunga og Aluminium Offshore vil være gjeldfrie, mens Apply vil ha en gjeld på NOK 170 millioner. Samlet bankgjeld reduseres ned fra NOK 470 til NOK 170 millioner.

I likhet med resten av oljeservicenæringen har de fire selskapene vært preget av de krevende markedsforholdene de siste årene. Samtidig har selskapene spisset seg og har lyktes med å vinne strategisk viktige kontrakter både i Norge og internasjonalt. Første halvår 2017 leverte alle selskapene positivt driftsresultat og kan vise til økende ordreinngang. Det forventes godt positive resultat for alle de fire nye konsernene i 2017 samlet sett.

” Alle selskapene har etablert solide plattformer for vekst. Vi ser nå økende aktivitet og har gjenetablert lønnsomhet i selskapene. Med den ytterligere rendyrkingen som nå gjøres, og med fire selskaper som har sterke posisjoner i sine respektive segmenter, venter vi fortsatt forbedring i både aktivitetsnivå og lønnsomhet fremover“, sier Trond Rosnes.

Restruktureringen er nå fullført.

For mer informasjon om selskapene, vennligst se www.apply.no

For ytterligere kommentarer:

Trond Rosnes, daglig leder Moseidsletta Invest AS, tel: +47 40 41 44 94

SHARE THIS POST