APPLY vinner rammekontrakt på Statfjord FLX

APPLY er tildelt rammeavtale for Prosjekterings og Installasjonstjenester (E&I) av Equinor for levetidsforlengelse av Statfjord feltet (Statfjord FLX). Kontrakten vil ha et betydelig volum og den har en varighet på 7 år, med opsjon på ytterligere 3 år.

«Tildelingen er en tillitserklæring fra Equinor basert på et godt samarbeid gjennom de siste 10 årene hvor APPLY har hatt høy fokus på forbedring og forenkling av prosesser og bruk av verktøy, som har resultert i en betydelig forbedring av produktiviteten i pågående prosjekter » sier administrerende direktør Karsten Gudmundset i APPLY.

Avtalen tillater APPLY å videreutvikle vårt samarbeid med Equinor for etablering av en ny bransjestandard for prosjekterings- og installasjonstjenester. Et integrert team bestående av de to partene, vil sikre de nødvendige kostnadsreduksjoner for å forlenge levetiden til Statfjord gjennom innovative industrielle løsninger. Avtalen åpner også for et tett samarbeid med leverandørindustrien for å finne smarte og effektive løsninger for utsyr på installasjonene.

«Dagens tildeling er veldig motiverende for hele organisasjonen, da Corona perioden har vært krevende for selskapet og alle våre ansatte. Denne avtalen vil kunne åpne for ansettelse av nye medarbeidere, både on- og offshore, for å dekke opp behov i prosjektporteføljen», sier Karsten Gudmundset.

Se Equinors pressemeldling her


Foto: Harald Pettersen/Equinor

SHARE THIS POST