Avtale mellom APPLY og Odfjell Drilling

APPLY og Odfjell Drilling signerte 4. April en samarbeidsavtale relatert til tjenester og tekniske løsninger

Avtalen åpner for gjensidige leveranser av både tekniske løsninger og tjenester mellom de to selskapene.

«Dette er en mulighet for begge selskaper til å få tilgang på kompetanse og kapasitet, men også en anledning til å kunne tilby våre kunder et større og videre spekter av løsninger», sier administrerende direktør i Apply Karsten Gudmundset.

Avtalen har en varighet på ett år, med ubegrenset mulighet for forlengelser, og ble signert av Kurt Meinert Fjell (EVP Odfjell Drilling Technology) og Karsten Gudmundset (Adm.dir i APPLY).

SHARE THIS POST