Barentshavkonferansen - Ungdom og rekruttering

Apply på scenen for å snakke om ungdom og rekruttering i nord

Vi starter måneden med en av de hyggeligste konferansene i året, nemlig Barentshavkonferansen i Hammerfest.

Vår egen Karsten Gudmundset var på scenen tirsdag 2. April kl 12.40 for å snakke om ungdom og rekruttering i en sesjon ledet av Marianne Sivertsen Næss.

SHARE THIS POST