Equinor har tildelt APPLY kontrakt for å etablere/oppdatere systembeskrivelser med tilhørende systemtegninger for Njord-feltet.

Equinor har tildelt APPLY kontrakt for å etablere/oppdatere systembeskrivelser med tilhørende systemtegninger for Njord-feltet.

APPLY har av Equinor blitt tildelt kontrakt med å etablere/oppdatere systembeskrivelser med tilhørende systemtegninger for Njord feltet, som består av plattformen Njord A og lagerskipet Njord B. Njord A og Bravo gjennomgår for tiden større oppgraderinger/modifikasjoner

Arbeidet for Apply starter umiddelbart og vil være ferdigstilt i Q1 2020.

Oppdraget vil engasjere 10 – 15 personer innenfor området Competence & Training, og oppdraget vil i sin helhet bli utført ved APPLYs hovedkontor på Forus.

«Vi setter stor pris på at Equinor igjen viser oss tillit, og velger APPLY som leverandør når systembeskrivelser skal etableres og oppdateres» sier prosjektansvarlig Jon Ivar Monsen i APPLY.
Apply har i de siste årene utarbeidet tilsvarende dokumentasjon for Gina Krog, Aasta Hansteen og senest for Johan Sverdrup feltet. APPLY har mer enn 30 års erfaring med driftsdokumentasjon og er derfor godt kjent med Equinors selskapsinterne krav i tillegg til gjeldene myndighetskrav.

Tildelingen av denne kontrakten er et steg i APPLYs langsiktige strategi om å være lendene innen operasjons- og driftsdokumentasjon, og levere løsninger som støtter og komplementerer våre VEM tjenester


Photo: Thomas Sola/Equinor

SHARE THIS POST