Rigget for vekst

Det er lyse tider for APPLY da selskapet nylig har blitt tildelt kontrakt for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel fra Vår Energi. Lundin har nettopp tildelt kontrakten for vedlikeholdsplanlegging på Solveig, og i tillegg har selskapet fått fornyet tillit på Equinors Johan Sverdrup fase to for leveranse av driftsdokumentasjon.

Han har sett selskapet vokse fra 80 til 1200 ansatte.
Nå ser Vice President Agnar Kongshaug i Operations & Technical Services i APPLY med spenning på årene som kommer. – Den mest interessante fasen ligger foran oss, mener han.

Det er lyse tider for APPLY.
Selskapet har nylig blitt tildelt kontrakt for vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel fra Vår Energi. Lundin har nettopp tildelt kontrakten for vedlikeholdsplanlegging på Solveig, og i tillegg har selskapet fått fornyet tillit på Equinors Johan Sverdrup fase to for leveranse av driftsdokumentasjon.

– Vi tolker det som et bevis på at vi leverer kvalitet. Vi ser med spenning på tiden fremover, sier Agnar Kongshaug, VP for Operations & Technical Services i APPLY, med et stort smil.

Han har vært ansatt i APPLY fra tiden dette var Sørco Engineering. Størrelsen på selskapet har gått opp og ned, og i en periode i starten hadde Kongshaug rundt 80-90 kolleger. I dag teller APPLY 1200 hoder, og har kontorer i Stavanger, Bergen, Hammerfest og Krakow. Kongshaug har blant annet jobbet som planlegger, prosjektingeniør, it-konsulent, avdelingsleder og områdeleder. Han har også ledet selskapet Apply Altra, som var en satsning i Aberdeen i en periode. Han ser tilbake på et selskap som har vært i rivende utvikling.

– Jeg kom inn samtidig som de første pc-ene. Det har vært en fantastisk fremdrift i selskapet. Vi har vært i vekst og utvikling hvert år siden jeg startet her, forteller han.


Et «lite stort» selskap

Fra nyåret blir det lagt til to nye satsningsområder under avdelingen for Operations & Technical Services. I dag ligger Integrity & Reliability, Competency & Training, Technical Services, Operations & Maintenance, Operations Digital Solutions og Operation Projects under Kongshaug.

– Vi utvider med nye fokusområder fordi vi ser et behov i markedet. Nisjeområdene vi i Operations og Technical Services arbeider med er ikke alle så store målt i volum, men for kundene våre er de svært synlige og viktige. Det er en av fordelene med å være den størrelsen vi er i APPLY. Vi kan raskt omstille oss og gi kundene det de etterspør. Det er et kvalitetsstempel for oss, sier Kongshaug.

Et eksempel på å møte behov i markedet er de digitale plattformene ɅDAM (APPLY Digital Asset Management) og ɅDOS (APPLY Digital Operation Services).

– Dette er digitale plattformer hvor vi tar eksisterende data fra alle kundens systemer, bruker vår kompetanse og erfaring, kombinerer dette med algoritmer, AI og maskinlæring og gjør informasjonen lett tilgjengelig, levert i det formatet de ønsker. Det kan være på en Ipad når man er på riggen eller på desktop på kontoret. Dataen skal være tilgjengelig der en er, når en har behov for det, i det rette formatet.

ɅDAM og ɅDOS er verktøy man kan ta i bruk alle steder hvor det er prosessering, som maritim sektor, landanlegg og selvsagt innen energisektoren.

Les mer om ɅDOS og ɅDAM

– Et annet eksempel på markedstilpasning er å pakke vår kompetanse og gjennomføringskraft slik at dette passer for rig-sektoren. Dette har vi satset stort på i 2019 og vi ser frem til fortsatt vekst innen dette markedsområdet, sier Kongshaug.

– Koblingen av vår gjennomføringskraft på modifikasjon, vedlikehold og drift sammen med teknisk spesialist-kompetanse og våre digital løsninger, sammen med det som vårt andre BU System Technology har, gjør at vi har en unik posisjon mot rig-markedet som er i ny positiv utvikling og viser selskapets vilje til å satse.


Rigget for vekst

– Nå som vi er et «lite stort selskap», betyr det at vi har rutinene på plass. Da er det ikke vanskelig å gå fra 1200 til 2000 ansatte og videre om vi ønsker det, sier Agnar og legger til:

– Det er viktig å huske at dette er og har vært en konservativ bransje. Vår styrke ligger i den jærske ånden, vi bygger stein på stein. Kombinert med nye tanker rundt det digitale vil vi være med på å drive utviklingen videre, sier han.

APPLY har lenge vært en solid leverandør av modifikasjon- og vedlikeholdsprosjekter på norsk sokkel. Han sammenligner dette arbeidet med jobben som må legges ned for å holde en bruktbil i perfekt stand.

– Du kan ikke slutte å vedlikeholde dem, det er alltid noe å gjøre, og gjør du det bra nok, vil de en dag bli ansett som en veteranbil med sin egen verdi. Som Statfjord A for eksempel, sier Kongshaug med overbevisning.


Det grønne skiftet

Overgangen til det grønne skiftet er fokus for mange selskaper i energibransjen, også i APPLY. Akkurat nå er APPLY med på et utviklingsprosjekt sammen med Awilco, som utvikler heldigitale grønne rigger. APPLY er partner på digital vedlikeholdsplanlegging- og påfølgende utførelse. Her samarbeider Operations & Technical Services med BU-området APPLY System Technology.

– Vi har løsninger for smart planlegging og oppfølging av vedlikehold, samtidig som vi ser at våre digitale løsninger og kompetanse på bore-systemer som System Technology besitter virkelig kan gi effekt. Sammen blir vi kraftfulle, sier Kongshaug, og fortsetter:

– Det grønne skiftet gir mange spennende utfordringer for bransjen. Vi må produsere renere og mer effektivt.

Dette er det de som kommer inn i bransjen vil jobbe med. Kongshaug råder dagens unge til å tenke bredt når de velger utdanning.

– Hvis du står på tampen til å velge utdanning, velg ingeniørfag som prosess, kjemi, elektro og mekanisk. Er du en god mekanisk ingeniør, kan du jobbe innen flere bransjer. Det er aldri galt å ta basisfag, da har du en grunnutdanning å bygge videre på. Er du i tillegg fleksibel, kan du jobbe med mye spennende i energisektoren, sier Kongshaug og smiler.

Selv har han vært med på både opp- og nedturer i sitt lange yrkesliv i APPLY.

– Perioden vi er inne i nå er noe av det mest spennende jeg har vært med på. Det kommer til å skje så mye fremover, og det ligger mange muligheter for oss, avslutter han med et smil.

Her kan du lese mer om Operations & Technical Services i APPLY

SHARE THIS POST