Skarpere, smartere og enda mer effektivt i APPLY Larger Projects

Nine Andresen er Vice President for forretningsenheten «Larger Projects» i APPLY, da passer det jo godt at prosjekter er noe av det hun liker aller best å jobbe med.

– De gir meg energi! Tenk å få være de som får lov til å jobbe med å gjøre grepene som gjør prosjektene grønnere, bedre og mer effektive hver eneste dag!

Nine Andresen jobber daglig med å forbedre, forenkle og forstå, og er i kontinuerlig utvikling, akkurat som APPLY-konsernet. Formelt er Andresen utdannet Marinteknisk ingeniør fra NTNU og hadde siktet seg inn på hydrodynamikk og marine operasjoner, ikke akkurat det hun fyller dagene med nå. «Larger Projects»-avdelingen driver med store enkeltstående prosjekter på etablerte anlegg.

– Vi jobber for det meste med «Brownfield». Vi modifiserer, forbedrer, effektiviserer og digitaliserer. Vi gjør alt som skal til for å forbedre eller forlenge levetiden på anlegget, samtidig som det er i full drift, forklarer Andresen.

– Vi har kapasitet og kommer inn med en stor gruppe mennesker med den kompetansen prosjektet krever og gjennomfører på avtalt tid og pris, sier hun.

APPLY har lenge vært en stødig leverandør av Vedlikehold og Modifikasjonsprosjekter (M&V) på norsk sokkel, og i forbindelse med oljenedturen opplevde selskapet, som så mange andre selskaper i samme bransje, ordretørke i forbindelse med frittstående prosjekter. I 2018 kom Andresen fra operatørsiden til APPLY for å lede satsningen og re-etablere selskapet som en leverandør også innenfor dette forretningssegmentet. APPLY, med kapasitet på rundt 1200 individer og kontorer i Bergen, Hammerfest og Krakow, har alle forutsetninger for å levere det som kundene etterspør, også innenfor dette segmentet.

Vekst er noe det arbeides med i hele selskapet og i «Larger Projects»-avdelingen har man fokus på effektivisering og kontinuerlig forbedring.

– Man skal ikke gjøre ting to ganger, man gjør det en gang. Dobbeltarbeid har vi ikke tid til å holde på med. Alle involverte skal kunne finne det de trenger når de trenger det. Forenkling og samhandling ligger i kjernen av det vi jobber med, sier Andresen overbevisende og forklarer videre.

– Digitalisering er en naturlig forlengelse av å jobbe smartere, og som selskap må vi hele tiden jobbe for å bli bedre, det er en del av kongstanken her hos oss. Vi må streve etter å være enda skarpere, enda smartere, lage løsninger som gjør at vi jobber enda mer effektivt. Vi må være i konstant forbedring, og det er jo det LEAN handler om, smiler hun og forteller videre.

– Det er jo den store fordelen med å være den størrelsen vi er, det er kort vei til avgjørelser og vi er veldig dynamiske. Det er jo en av kjerneverdiene våre og det gjenspeiles i ledelsen. Det er lite siloer, vi jobber mye på tvers i alle lag av organisasjonen. Det er der vi ønsker å være; om en ingeniør går fra et V&M-prosjekt, til et EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commisioning)-prosjekt eller til en studie, så har man APPLY-måten i bunn. Metodikken må være effektiv, og den har vi.

Den korte og den lange horisonten

Akkurat nå er APPLY på vei inn i nye markeder, som boring med APPLY Drill Floor (ADD) og rigg eller skip med APPLY Digital Green (ADG).

– Fra å ha fokus på prosessanlegget til å nå gå inn på boredekket og marine systemer ser vi at det er mange nye markedsmuligheter.

Noe av bakgrunnen for det er APPLY System Technology-avdelingen som kom i begynnelsen av 2019.

– Kompetansen de sitter på gjør oss unike i forhold til våre konkurrenter, og den skal vi bruke til mye spennende fremover, konstaterer hun.

– Vi ser at riggmarkedet er i flyt nå for å effektivisere og digitalisere, og det går fort. Samtidig er det mange små felt som skal knyttes opp til eksisterende plattformer. Dette setter nye krav til prosessanleggene på eksisterende felt som da må modifiseres, effektiviseres, digitaliseres og noen ganger leve i 40 år til, så det er spennende tider fremover, både på kort og lang sikt.

I et fem års perspektiv skal «Larger Projects» som avdeling være vel etablert og ha stor bredde både på kundeportefølje og type prosjekt, med mulighet til å få jobbe faglig bredt.

Andresen jobbet internasjonalt i flere år og setter enda mer pris på norsk arbeidskultur nå enn før hun reiste.

– Vi har det i ryggmargen at vi rydder opp etter oss og vil etterlate miljøet så uberørt og rent som mulig. Dette med at ansvaret for at en vel utført operasjon går begge veier, tillitten vi har til hverandre, at norske arbeidstakere tør å si «nei, dette er ikke riktig» og si stopp. Det er det kultur handler om, og den skal vi ta vare på, forklarer hun.

APPLY tenker grønt og energieffektivt i alle ledd av prosjekter, samtidig som kvalitet og sikkerhetsaspektet ivaretas. «Larger Projects» er intet unntak.

Trenger flere smarte hoder

Andresen ønsker seg flere kollegaer.

– Vi trenger ingeniører og planleggere, de som skal sy alt dette sammen, de som har erfaring og vi vil ha nyutdannede! Kombinasjonen av erfaring og de som aldri har opplevd en verden uten internett ser vi at blir virkelig bra.

Hun tenker også at nå er en god tid å komme inn i bransjen. Det er mange spennende prosjekter og flere kommer det, så vil man, har man sjansen nå til å bli eksponert for mye nytt raskt.

Andresen har erfaring både fra oljeservice- og operatørsiden, hun har jobbet i mange forskjellige stillinger, jobbet med flere typer prosjekter og vært med på en reise i en bransje som er i kontinuerlig endring. Hun har et råd å gi til de nye som ønsker en spennende karriere i bransjen.

– Hvis man alltid er åpen og er ute etter å lære og utvikle seg, da får man sjansen, sier hun med et lurt smil.

APPLY trenger både ekspertene og de som er interesserte i jobbe bredere, her skal vi ha plass til begge deler.

– Menneskene må også oppleve at de utvikler seg, at de lærer noe nytt og at det rom for utvikling. Det må jo være interessant det du holder på med hver dag. Vi skal ha bredde i alder og erfaring og er alltid på jakt etter de som har erfaring innenfor Modifikasjon. APPLY-konsernet, som så mange andre selskaper i samme bransje, mistet en del erfarne arbeidstakere under nedturen til andre bransjer.

– Kanskje de har begynt å savne oss? Jeg håper de vet at de velkomne tilbake!

Se alle våre ledige stillinger her

SHARE THIS POST