Vedlikehold og Modifikasjon i APPLY

– Her skal du gå hjem og kjenne at du har lært noe nytt hver eneste dag!

Kjell Ove Lie er Vice President for Modifikasjon & Vedlikehold (M&M) i APPLY og har sitt daglige virke på APPLY sitt kontor i Blomsterdalen rett utenfor Bergen. 180 personer arbeider i dag på dette kontoret og de har plass til flere.

I 2015 hadde Equinor en tildelingsrunde av rammekontrakter for «M&M» på sine installasjoner på norsk sokkel. APPLY-konsernet gikk fra å ha to installasjoner til å få tolv installasjoner i denne tildelingsrunden. Samtidig var både Vår Energi med Goliat og Lundin med Edvard Grieg kommet til på kundelisten.

Lie begynte i APPLY i 2010, samme år som selskapet fikk sin første rammekontrakt fra Equinor. Han er utdannet automasjonsingeniør og begynte å jobbe innen oljeservice. Karrieren gav ham internasjonal erfaring og han har jobbet med prosjektledelse, salg og ledelse generelt.

– Vi jobber i en bransje som møter litt motbør i det offentlige ordskiftet akkurat nå, konstaterer Lie og fortsetter, – Det som også må komme frem i debatten, er at vi har noe av den reneste produksjonen av olje og gass i verden her i Norge. Så lenge verden trenger hydrokarboner, så er den rene og trygge produksjonen vi holder på med i Nordsjøen et godt bidrag til det grønne løftet som må tas. Dette er det viktig å fortelle generasjonen som kommer ut i arbeidsmarkedet nå, sier Lie med overbevisning.

APPLY M&M; lange kontrakter, komplekse prosjekter

APPLY har kontorer i Stavanger, Bergen, Hammerfest og Krakow og har rundt 1200 personer i arbeid. Ved årsskiftet utvidet APPLY med to nye forretningsenheter, henholdsvis APPLY Studies og APPLY System Technology. Tradisjonelt er APPLY sitt bergenskontor knyttet tett opp mot Vedlikehold & Modifikasjonskontraktene fra Equinor. - Rammekontrakter innen denne type service (M&M) er i snitt fra seks til ti år, i tillegg kommer det opsjoner på toppen av kontraktsperioden. Det er store prosjekter som går over lang tid som leveres. Arbeidet utføres på plattformer som er i full drift, noe som er krevende i seg selv.

– Å jobbe på nye installasjoner hvor det ikke er drift er en ting. Det kreves en annen type forståelse og erfaring å jobbe på installasjoner der alt går for fullt hele døgnet, den erfaringen og forståelsen lærer man her hos oss, forteller Lie.

APPLY HMS

APPLY leverte HMS resultater nede på nulltallet i 2018! Lie drar litt på om man kan kalle APPLY sokkelens beste; – Vi har et ekstremt fokus og leverer fantastisk bra, det kan vi si. Vi kan bare ha folk hos oss som er villige til å ha fokus på HMS. Man må være oppmerksom på egen sikkerhet og ikke utsette seg selv eller andre for fare i måten man utfører arbeidet sitt på. Det er det man må huske, sier Lie.

Nyutdannede – kom til oss!

Skal produksjonsnivået på norsk sokkel opprettholdes vil levetidsforlengelser av eksisterende installasjoner være en nødvendighet og dette gjøres effektivt vil være en suksessfaktor. Det betyr at det vil være høy aktivitet på sokkelen de neste årene innenfor M&M, følgelig ønsker man seg i APPLY flere kolleger.

– I denne organisasjonen får man jobbe med alle faser av et prosjekt; fra studie til overlevering. Vi som selskap er i kontinuerlig utvikling, som bransjen i sin helhet, og er derfor på jakt etter flinke nyutdannede personer.

– Dette har vi hatt stor suksess med! Bare i fjor tok vi inn rundt 30 nyutdannede, 12 av dem her i Bergen, smiler Lie.

APPLY har kapasitet og lyst til å ta del i utviklingen til dem som kommer rett fra skolebenken.

­– Selvfølgelig har vi formelle opplæringsprogram, men den beste opplæring man kan få er «on the job training». Det å bli inkludert i organisasjonen, det å få sitte sammen med senior personell når man trenger noen å spørre om råd. Vi ser at når vi beveger oss over i en digitalisert verden er kompetansen nyutdannede kommer med meget verdifull. Dette hjelper oss med å drive selskapet fremover. De bygger seg så fort opp, konstaterer Lie.

– De er vant med å lese seg opp og det går ikke lang tid før de er produktive i forhold til oppgavene de er satt til å gjøre. Man trenger en grunnopplæring i bunn for å få den overordnede forståelsen, så går det fort! Vi må få dem inn i bransjen slik at vi som selskap, og bransjen som helhet, kan bli enda bedre, enda raskere.

Er du en praktisk anlagt ingeniør?

– Generelt ser vi etter ingeniører, gjerne de som har litt praktisk erfaring. Har man gått fagarbeiderstigen mot ingeniør, så ser vi at kombinasjonen mellom det teoretiske og praktiske er gull verdt når man skal jobbe på en installasjon i full drift. Praktisk orienterte ingeniører, de vil trives her hos oss.

– I fjor, når vi ansatte en del nye, så ble fredags ettermiddag til en «Gaming-kveld» i kantinen. Svære lerret og greier, forteller Lie og ler.

– Det er kombinasjonen av erfarne og nytenkende som vil gi oss i APPLY det løftet vi trenger for å bli enda bedre. Lie bøyer seg ned, romsterer rundt og legger et deksel på pulten. – Se på dette! Du vet at når du fjerner en lys-spot så står det igjen et hull i taket. Dette dekselet kan du montere over hullet. Det ble 3D printet av en av våre ansatte hjemme i hobbykjelleren. For et initiativ, smiler Lie fornøyd.

Kontinuerlig forbedring over hele linjen

I M&M arbeides det med å få enda høyere effektivitet i prosjekteringsdelen og å få ned leveringstiden på prosjektene. Verktøyene for å nå våre mål er digitalisering, automatisering av prosesser og utnyttelse av verktøyene som allerede eksisterer i enda større grad. APPLY sitt kontor i Krakow jobber tett med M&M, og det fungerer meget godt. – Enda bedre skal det bli. ­Som selskap er vi i kontinuerlig utvikling, vi får til mye og dette må vi synliggjøre for kundenes prosjektorganisasjoner. De ser nok bare litt av hvor mye arbeid vi legger ned i for å bli enda bedre. Det å fortelle om forbedringsprosjektene til kundene, det skal vi bli bedre på, sier Lie.

Har du lært noe nytt i dag?

Vekst, samtidig som man tar godt vare på den verdifulle kompetansen man allerede har i selskapet er fokus for APPLY.

– Vi jobber for å beholde de vi har og beholde kompetansen vi har bygget opp. Det å få slippe til, det å få lov til å prøve seg på nye oppgaver, å ikke stagnere i en posisjon, det vet vi er verdifullt. Vi jobber med å utarbeide en fagstige som har som mål å sikre faglig utvikling. Samtidig må vi fylle på med nyutdannede unge som er vant med det digitale da det er dit bransjen beveger seg. - Og det går fort. Målet vårt er at når du går hjem for dagen skal du kjenne du at du har lært noe nytt. Hver eneste dag!

Hos oss er alle velkomne!

Nysgjerrig på hva vi arbeider med i APPLY? Les mer om våre produkter & servicer her!

SHARE THIS POST